boska.181

16 tekstów – auto­rem jest bos­ka.181.

BZDECIARA

Klucz do ta­jem­nic przyszłości posiadła,
myśli, że wszys­tkie ro­zumy zjadła.
W ru­dości jej włosów: hal­ny wiatr sza­leje,
a ona biega: przez kiep­skich wier­szy knieje.

Z diabłem: cy­rog­raf daw­no pod­pi­sała,
z aniołem: w marze­niach lo­dy za­jadała.

I sar­kastycznie sa­ma nie wie,
po której stro­nie stanąć ma.
Więc ba­lan­su­je rzeźbiąc bzde­ty,
raz w tę, raz we w tę, jak się da.


03,05,2012 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 maja 2012, 13:14

NA PODEJRZLIWE

Pod każdym nic­kiem ofiar szukają,
i wi­dać: ile osób na su­mieniu mają.
Na zap­leczu, aż wrze od ich plotek,
po­padają w ob­sesje: siejąc głupotę.

Ale o jed­nym muszą nies­te­ty wiedzieć,
że kąsając in­nych: zjedzą tyl­ko siebie.


28,04,2012 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 kwietnia 2012, 13:12

KLAKIER

Na próżno je chwa­lisz i bi­jesz im brawo,
nie każda nies­te­ty jest praw­dziwą damą.
Na śmie­szność się je­dynie tym wys­ta­wiasz,
przyk­laskując obłudzie: świata nie zbawiasz.

A kto klakę wokół ta­kich "dam" robi,
zaz­wyczaj so­bie: tym fak­tem szkodzi.23,04,2012 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 kwietnia 2012, 13:08

NA NIE - CNOTĘ

Na­wet jak będziesz uda­wała "cnotę",
nie każdy będzie miał na ciebie ochotę.
Adam, mając wybór: porządną wybierze,
więc sza­nuj się Ewo: radzę ci szczerze.


22,04,2012 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 kwietnia 2012, 15:16

ZŁY WYBÓR

Mogła być różą przy męża boku,
jest fiołkiem w środ­ku rynsztoku.


21,04,2012 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 kwietnia 2012, 12:21

NA ZWIERCIADŁO

Kiedyś w twoim lus­trze,
życie no­sa ci utrze.


20,04,2012 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 kwietnia 2012, 12:48

NA NACHALANĄ

Niejed­nej mo­tyl­ki w brzuchu fruwają,
gdy na por­ta­lu miłości szukają.
Naj­częściej jed­nak muszą pąsowieć,
gdy amant da im ciętą odpowiedź.

Tak to jest: jak narzu­casz się bez przerwy
nie działasz na zmysły, ale na je­go nerwy.


19,04,2012 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 kwietnia 2012, 01:45

NA URODZIWĄ

Niejed­nej trze­ba suk­nię zarzu­cić na głowę,
by można było poz­nać jej lep­szą połowę.
Bo cza­sem tak nies­te­ty w życiu by­wa,
że ta dru­ga połowa: bar­dziej urodziwa.


18,04,2012 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 kwietnia 2012, 18:49

BEZMYŚLNA INTRYGANTKA

Ciągle w swoich do­mysłach się gubi,
o wszys­tko: posądza niewin­nych ludzi.
W tym amo­ku nie widzi swoich dzieci,
i sta­le knu­je: plot­ki roz­siewa w "sieci".

Mo­rał z po­wyższe­go wy­nika taki:
zaj­mij się dziećmi, bo je stracisz.
Nie trać cza­su na plot­ki, niepot­rzeb­ne intrygi,
byś przed dziećmi nie mu­siała się wstydzić.


17,04,2012 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 kwietnia 2012, 14:19

NIEDOWARTOŚCIOWANA "POETKA"

Nie pot­ra­fi ze swoim ro­zumem dojść do ładu,
choć po raz ko­lej­ny: za­licza pro­ces rozkładu.
Ciągle głod­na sławy, po wielu por­ta­lach lata,
na próżno się łudzi: nie jest pępkiem świata.


16,04,2012 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 kwietnia 2012, 15:12
boska.181

TEKSTY NA TEJ STRONIE OGÓŁOWI POŚWIĘCONE. DOTYCZĄ ONE KAŻDEGO. JAK WIDZISZ W NICH SIEBIE ODPOWIEDZ SOBIE - DLACZEGO ?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność